ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հարգելի հաճախորդ, Դուք կարող եք Ձեր բողոք-պահանջները ներկայացնել զանգահարելով (374 10) 31 88 88 /8089/ հեռախոսահամարով, կամ ուղարկել info@acbaleasing.am, էլեկտրոնային հասցեով, ինչպես նաև ուղարկել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան, 0010, Վ. Սարգսյան 10, տարածք 132-133 հասցեով:

 

Ցանկացած անձ իրավունք ունի ստանալու «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ  վերաբերյալ «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունները: Թղթային տարբերակով տեղեկատվության տրամադրման դեպքում կգանձվի պատճենահանման գինը: Ժամկետը` դիմումը ստանալուն հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վայրը՝ Ընկերության գրասենյակ:

 

  • Տեղեկատվությունը սովորական փոստային առաքման դեպքում (մինչև 150 գրամ) - 1,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ը),

  • Թղթային առձեռն տրամադրման և էլեկտրոնային առաքման դեպքում - անվճար:


Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` ԱԳԲԱ Լիզինգի գրասենյակում, էլեկտրոնային հասցեով` info@acbaleasing.am, կամ փոստով` «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան, 0010, Վ. Սարգսյան 10, տարածք 132-133 հասցեով:


Հարգելի հաճախորդ, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Ձեր իրավունքները կարող են պաշտպանվել դատարանի, ինչպես նաև Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի կողմից: Դատարան դիմելու դեպքում Ձեր և «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ միջև առաջացած վեճը լուծվում է դատարանի կողմից: Դուք կարող եք դիմել դատարան բողոքի քննության ցանկացած փուլում. Դատարանի որոշումը չի կարող վերանայվել Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի կողմից: Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարին դիմնելու դեպքում Ձեր և «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ միջև առաջացած վեճը լուծվում է Հաշտարարի կողմից ՀՀ «Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի» մասին օրենքի համաձայն: Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի ծառայություննրն անվճար են:

-  «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ հաճախորդների բողոքների քննարկման ընթացակարգ

-  Ի՞նչ անել, եթե բողոք ունեք

-  Հաճախորդի կողմից բողոքի ներկայացման հայտի ձև

-  Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Վարկային կազմակերպությունների մասին» 

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 01.09.2017

Հետադարձ զանգի պատվեր

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵԶ ԴԻՄԵԼ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ
Շնորհակալություն, Ձեր դիմումն հաջողությամբ ուղարկվեց: 10-20 րոպեների ընթացքում մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: