ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հարգելի հաճախորդ, Դուք կարող եք Ձեր բողոք-պահանջները, բողոքները և կարծիք-առաջարկությունները ներկայացնել՝ զանգահարելով +37410 56 39 45, +37410 31 88 88 /8089/ հեռախոսահամարներով կամ ուղարկելով դրանք arevik.janyan@acba.am և leasing@acba.am էլեկտրոնային հասցեներին, ինչպես նաև ուղարկելով «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ կենտրոնական գրասենյակ՝ հետևյալ հասցեով՝ ք. Երևան, 0010, Վ. Սարգսյան 10, 132-133 տարածքներ:

Ցանկացած անձ իրավունք ունի ստանալ «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ  վերաբերյալ «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկատվության պատճենները հետևյալ ժամկետում՝ դիմումը ստանալուն հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վայրը՝ Ընկերության գրասենյակ:

  • Տեղեկատվությունը սովորական փոստային առաքման դեպքում (մինչև 150 գրամ) - 1,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ-ն),
  • Թղթային առձեռն տրամադրման և էլեկտրոնային առաքման դեպքում - անվճար:

Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով՝

  •  առձեռն` ԱԳԲԱ ԼԻԶԻՆԳԻ գրասենյակում,
  •  էլեկտրոնային եղանակով` ուղարկելով այն հետևյալ էլեկտրոնային հասցեներին՝ arevik.janyan@acba.am և leasing@acba.am,
  •  փոստով` հետևյալ հասցեին՝ «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան, 0010, Վ. Սարգսյան 10, 132-133 տարածքներ:


Հարգելի հաճախորդ, տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Ձեր իրավունքները կարող են պաշտպանվել դատարանի, ինչպես նաև Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի կողմից: Դատարան դիմելու դեպքում Ձեր և «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ միջև առաջացած վեճը լուծվում է դատարանի կողմից: Դուք կարող եք դիմել դատարան բողոքի քննության ցանկացած փուլում. Դատարանի որոշումը չի կարող վերանայվել Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի կողմից: Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարին դիմելու դեպքում Ձեր և «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ միջև առաջացած վեճը լուծվում է Հաշտարարի կողմից՝ ՀՀ «Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի» մասին օրենքի համաձայն: Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի ծառայություններն անվճար են:


 

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 14.02.2018

Հետադարձ զանգի պատվեր

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵԶ ԴԻՄԵԼ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ
Շնորհակալություն, Ձեր դիմումն հաջողությամբ ուղարկվեց: 10-20 րոպեների ընթացքում մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: