Վերականգնվող էներգիա

ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐԻՆ

Վերականգնվող էներգիա

  • Ըստ լիզինգի առարկայի

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ

ԱՐԺԵՔ

սկսած 10000 ֏մինչև ֏

ՄՈԴԵԼ

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

֏
սկսած 20%մինչև 99%

ԺԱՄԿԵՏ

սկսած 3 ամսիցմինչև 60 ամիս

֏

֏

ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐ

Ընտրել մոդելը և մակնիշը

* Վերջնական գինը հաշվարված է ամենացածր տոկոսագումարով, որը հնարավոր է ենթարկվի փոփոխության: Հաշվիչը հիմք չէ, որ ձեզ կտրամադրեն վարկ:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

-  Դիմում-հայտ

- Առևտրային կազմակերպության Ներկայացուցչի, դեսպանի, հյուպատոսի, դիվանագիտական ներկայացուցչի անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
- Եկամուտը հաստատող փաստաթուղթ
- Առևտրային կազմակերպության ներկայացուցչության, դեսպանատան,հյուպատոսության, դիվանագիտական ներկայացուցչության հիմնադիր փաստաթղթեր
- Մատակարարի կողմից տրամադրվող փոխանցման հաշիվ
- Երաշխավոր(ներ)ի անձնագիր(եր) և սոցիալական քարտ(եր) կամ նույնականացման քարտ(եր)
- Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի

Ով կարող է դիմել

  • Առևտրային կազմակերպությունների ներկայացուցչություններ
  • Դեսպանատներ
  • Հյուպատոսարաններ
  • Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ

Պայմաններ

- Արժույթ՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
- Կանխավճար՝ 10% - 70% գույքի արժեքից
- Տարեկան տոկոսադրույք՝ 8% - 9,9%*
- Լիզինգի ժամկետ՝ 3 - 84 ամիս
- Միանվագ միջնորդավճար՝ 1% պայմանագրի գումարից
- Պարտադիր տարեկան ապահովագրություն՝ 0.43% (նվազ. 3000 ՀՀ դրամ), (առաջին տարվա համար՝ գույքի ամբողջ արժեքի, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ տարի՝ լիզինգի պայմանագրի մնացորդի նկատմամբ)
- Մեկ կամ երկու երաշխավոր (առանց եկամուտը հաստատող տեղեկանքի)
- Մարումները կատարվում են ամսական հավասարաչափ վճարումներով**


Տարեկան անվանական տոկոսադրույքի միջակայքն է՝ 8-9,9%.  8% տարեկան անվանական տոկոսադրույքը նախատեսված է միայն չգազաֆիկացված համայնքների համար և ֆինանսավորվում է ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի կողմից. լիզինգի պայմանագրի կնքման առավելագույն՝ 96 ամիսը ևս նախատեսված է չգազաֆիկացված համայնքների համար:

 

Տեղեկացնում ենք, որ ԳՀՀ «Վերականգնվող էներգիայի զարգացում» վարկային ծրագրի միջոցների համալրման արդյունքում կրկին հնարավոր է  իրականացնել մինչև 500 ԿՎՏ դրվածքային հզորությամբ ֆոտովոլտային կայանների և արևային ջրատաքացուցիչների նախագծերի ֆինանսավորումը՝ մինչև համապատասխան միջոցների սպառումը: 

Այս պահից սկսած վերականգնվող էներգիայի սարքավորումների լիզինգային հայտերի գործընթացն իրականացվելու է ստորև նշված պայմաններով`

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար՝ 

Արժույթը՝ ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք՝ 8.5-9.9 %

Միջնորդավճար՝ 1 %

Գույքի պարտադիր տարեկան ապահովագրություն

Կանխավճար

Լիզինգի մարման ժամկետ

սկսած 10 %

մինչև 5 տարի

սկսած  15 %

մինչև 6 տարի

սկսած 20 %

մինչև 7 տարի

սկսած 25 %

մինչև 10 տարիԱռավելություններ

Հայտի ուսումնասիրության և սպասարկման վճարի բացակայություն
- Գրավի բացակայություն
- Վաղաժամկետ մարելու հնարավորություն՝ առանց տույժերի և տուգանքների
- Լիզինգի տրամադրում ՀՀ ամբողջ տարածքում
- Լիզինգի առարկաների ընտրություն ինչպես ՀՀ-ից, այնպես էլ արտերկրից
- Գույքի ձեռքբերման, տեղափոխման, բեռի ապահովագրության, մաքսազերծման աշխատանքների աջակցություն և ներառում լիզինգի պայմանագրում

 

Հաշվապահական և հարկային առավելություններ

- Գույքի արժեքի մեջ մտնող ԱԱՀ-ի հաշվանցման հնարավորություն 
- Հետաձգված ԱԱՀ-ով լիզինգի հնարավորություն 
- Ամորտիզացիայի հնարավորություն՝ պայմանագրի գործողության ընթացքում
- Տոկոսագումարների ամենամսյա ծախսագրում

 

Լիզինգառուի կողմից պարտականությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տույժ (համաձայն գործող Սակագների), որոնց չվճարումը հետագայում կարող է հանգեցնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՓԲԸ-ի կողմից հայցադիմումի ներկայացում դատարան՝ գույքի հետ վերադարձի և անձնական գույքերի, երաշխավորներին պատկանող գույքերի բռնագանձման պահանջով:


* Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ լիզինգի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա լիզինգը՝ տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ.

 

**Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և լիզինգի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում չկատարված գումարային պարտավորությունների նկատմամբ կհաշվարկվի տույժ՝ օրական 0.13%-ի չափով և հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, ինչպես նաև, համաձայն լիզինգի պայմանագրի, Վարձակալը պարտավոր է լիզինգի առարկան վերադարձնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ին: Միևնույն ժամանակ «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ն իրավունք ունի պահանջել լիզինգի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարում:

Տույժերի հետ կապված ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել այստեղ.

  • 01.ՔԱՅԼ

  • 02.ՔԱՅԼ

  • 03.ՔԱՅԼ

Լիզինգի հայտ

ԼՐԱՑՐԵՔ ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԴԱՇՏԵՐԸ

ԼԻԶԻՆԳԻ ԱՌԱՐԿԱ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԺԱՄԿԵՏ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՊԱՇՏՈՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

Էլ. փոստ

Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՎԱՐՏԵԼ
Շնորհակալություն
Ձեր հայտն հաջողությամբ ուղարկված է։ Մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:
Լրացնել նոր հայտ

Լավագույն

առաջարկներ

ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐԻՆ

Արևային ջրատաքացուցիչներ

Արփի Սոլար
Արփի Սոլար Արևային ջրատաքացուցիչներ

սկսած՝

  0  

֏/ամիս

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐԻՆ

Արևային ֆոտովոլտաիկ կայաններ

Շտիգեն
Շտիգեն Արևային ֆոտովոլտաիկ կայաններ

սկսած՝

  0  

֏/ամիս

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐԻՆ

Արևային ֆոտովոլտաիկ կայաններ

Շտիգեն
Շտիգեն Արևային ֆոտովոլտաիկ կայաններ

սկսած՝

  0  

֏/ամիս

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 16.10.2019

Հետադարձ զանգի պատվեր

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵԶ ԴԻՄԵԼ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ
Շնորհակալություն, Ձեր դիմումն հաջողությամբ ուղարկվեց: 10-20 րոպեների ընթացքում մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: