Գյուղատնտեսական տեխնիկա

ԱԳՐՈՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ

Գյուղատնտեսական տեխնիկա

 • Ըստ լիզինգի առարկայի
 • Ըստ բյուջեի

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ

ԱՐԺԵՔ

սկսած 10000 ֏մինչև ֏

ՄՈԴԵԼ

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

֏
սկսած 20%մինչև 99%

ԺԱՄԿԵՏ

սկսած 3 ամսիցմինչև 60 ամիս

֏

֏

ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐ

Ընտրել մոդելը և մակնիշը

* Վերջնական գինը հաշվարված է ամենացածր տոկոսագումարով, որը հնարավոր է ենթարկվի փոփոխության: Հաշվիչը հիմք չէ, որ ձեզ կտրամադրեն վարկ:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 • Դիմում-հայտ (Ձեր կողմից ներկայացված վարկային դիմումների քանակը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի, մասնավորապես, ՖԱՅԿՈ սքոր գնահատականի վրա)։
 • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
 • Երաշխավոր(ներ)ի անձնագիր(եր) և սոցիալական քարտ(եր) կամ նույնականացման քարտ(եր)
 • Մատակարարի կողմից տրամադրվող փոխանցման հաշիվ
 • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի

Ով կարող է դիմել

 • Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձինք

Պայմաններ

- Արժույթ՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

- Կանխավճար՝ 20% - 70% գույքի արժեքից
- Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝

  ՀՀ դրամ` 10.9 - 15.9%*,
  ԱՄՆ դոլար`8 - 12.9%*
  Եվրո`6.5 - 10.9%*,

- Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 

  ՀՀ դրամ` 17,69 - 19.58%*,
  ԱՄՆ դոլար`15,69 - 16.17%*
  Եվրո`13.95 - 14.67%*,

- Լիզինգի ժամկետ՝ 3- 60 ամիս
- Միանվագ միջնորդավճար՝ 0,8% -1,5% /ներառյալ՝ ԱԱՀ/ պայմանագրի գումարի նկատմամբ
- Պարտադիր տարեկան ապահովագրություն՝ 0,4% (նվազ. 3000 ՀՀ դրամ) - 1,5%, (առաջին տարվա համար՝ գույքի ամբողջ արժեքի, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ տարի՝ լիզինգի պայմանագրի մնացորդի նկատմամբ)
- Մեկ կամ երկու երաշխավոր (առանց եկամուտը հաստատող տեղեկանքի)
- Մարումները կատարվում են ամսական հավասարաչափ վճարումներով. հնարավոր է մարումների՝ նաև սեզոնային տարբերակը**

 

 

Նշենք, որ կարող ենք առաջարկել նաև 50 % և ավելի կանխավճարով լիզինգ՝ հետևյալ պայմաններով՝

 

- Արժույթ՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

- Կանխավճար՝ 50% և ավել՝ հաշված գույքի արժեքից
- Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝

  ՀՀ դրամ` 10.9 - 15.9%*,
  ԱՄՆ դոլար`8 - 12.9%*
  Եվրո`6.5 - 10.9%*,

- Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 

  ՀՀ դրամ` 18,84 - 20.05%*,
  ԱՄՆ դոլար`15,70 - 16.54%*
  Եվրո`14,10 - 14.25%*,

- Լիզինգի ժամկետ՝ 3- 60 ամիս
- Միանվագ միջնորդավճար՝ 0,8% -1,5% /ներառյալ՝ ԱԱՀ/ պայմանագրի գումարի նկատմամբ
- Պարտադիր տարեկան ապահովագրություն՝ 0,4% (նվազ. 3000 ՀՀ դրամ) - 1,5%, (առաջին տարվա համար՝ գույքի ամբողջ արժեքի, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ տարի՝ լիզինգի պայմանագրի մնացորդի նկատմամբ)
- Մեկ կամ երկու երաշխավոր (առանց եկամուտը հաստատող տեղեկանքի)
- Մարումները կատարվում են ամսական հավասարաչափ վճարումներով. հնարավոր է մարումների՝ նաև սեզոնային տարբերակը**

 

Բացառիկ առաջարկին կարող եք ծանոթանալ՝ սեղմելով հետևյալ հղման վրա՝ 

http://www.acbaleasing.am/specialoffer_subsidy.html

 

 

Առավելություններ

- Լիզինգի հաստատում՝ մինչ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում
- Զեղչեր և նախատեսվող ակցիաներ՝ մատակարարներից
- Պարզեցված փաստաթղթերի փաթեթ
- Հայտի ուսումնասիրման և սպասարկման վճարի բացակայություն
- Գրավի բացակայություն
- Լիզինգի տրամադրում ՀՀ ամբողջ տարածքում


ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍՍԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ՝

https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=agricultural

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է։

 


Լիզինգառուի կողմից պարտականությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տույժ (համաձայն գործող Սակագների), որոնց չվճարումը հետագայում կարող է հանգեցնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՓԲԸ-ի կողմից հայցադիմումի ներկայացում դատարան՝ գույքի հետ վերադարձի և անձնական գույքերի, երաշխավորներին պատկանող գույքերի բռնագանձման պահանջով:

 

* Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ լիզինգի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա լիզինգը՝ տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ.

 

**Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և լիզինգի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում չկատարված գումարային պարտավորությունների նկատմամբ կհաշվարկվի տույժ՝ օրական 0.13%-ի չափով և հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, ինչպես նաև, համաձայն լիզինգի պայմանագրի, Վարձակալը պարտավոր է լիզինգի առարկան վերադարձնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ին: Միևնույն ժամանակ «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ն իրավունք ունի պահանջել լիզինգի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարում:

Տույժերի հետ կապված ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել այստեղ.

 • 01.ՔԱՅԼ

 • 02.ՔԱՅԼ

 • 03.ՔԱՅԼ

Լիզինգի հայտ

ԼՐԱՑՐԵՔ ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԴԱՇՏԵՐԸ

ԼԻԶԻՆԳԻ ԱՌԱՐԿԱ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԺԱՄԿԵՏ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՊԱՇՏՈՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

Էլ. փոստ

Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՎԱՐՏԵԼ
Շնորհակալություն
Ձեր հայտն հաջողությամբ ուղարկված է։ Մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:
Լրացնել նոր հայտ

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

սկսած 100000 ֏մինչև 50000000 ֏

ԺԱՄԿԵՏ

սկսած 3 ամսիցմինչև 60 ամիս

ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐ

սկսած 10000 ֏մինչև 5000000 ֏

Մեր առաջարկները

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 • Դիմում-հայտ (Ձեր կողմից ներկայացված վարկային դիմումների քանակը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի, մասնավորապես, ՖԱՅԿՈ սքոր գնահատականի վրա)։
 • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
 • Երաշխավոր(ներ)ի անձնագիր(եր) և սոցիալական քարտ(եր) կամ նույնականացման քարտ(եր)
 • Մատակարարի կողմից տրամադրվող փոխանցման հաշիվ
 • Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի

Ով կարող է դիմել

 • Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական անձինք

Պայմաններ

- Արժույթ՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

- Կանխավճար՝ 20% - 70% գույքի արժեքից
- Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝

  ՀՀ դրամ` 10.9 - 15.9%*,
  ԱՄՆ դոլար`8 - 12.9%*
  Եվրո`6.5 - 10.9%*,

- Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 

  ՀՀ դրամ` 17,69 - 19.58%*,
  ԱՄՆ դոլար`15,69 - 16.17%*
  Եվրո`13.95 - 14.67%*,

- Լիզինգի ժամկետ՝ 3- 60 ամիս
- Միանվագ միջնորդավճար՝ 0,8% -1,5% /ներառյալ՝ ԱԱՀ/ պայմանագրի գումարի նկատմամբ
- Պարտադիր տարեկան ապահովագրություն՝ 0,4% (նվազ. 3000 ՀՀ դրամ) - 1,5%, (առաջին տարվա համար՝ գույքի ամբողջ արժեքի, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ տարի՝ լիզինգի պայմանագրի մնացորդի նկատմամբ)
- Մեկ կամ երկու երաշխավոր (առանց եկամուտը հաստատող տեղեկանքի)
- Մարումները կատարվում են ամսական հավասարաչափ վճարումներով. հնարավոր է մարումների՝ նաև սեզոնային տարբերակը**

 

 

Նշենք, որ կարող ենք առաջարկել նաև 50 % և ավելի կանխավճարով լիզինգ՝ հետևյալ պայմաններով՝

 

- Արժույթ՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

- Կանխավճար՝ 50% և ավել՝ հաշված գույքի արժեքից
- Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝

  ՀՀ դրամ` 10.9 - 15.9%*,
  ԱՄՆ դոլար`8 - 12.9%*
  Եվրո`6.5 - 10.9%*,

- Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 

  ՀՀ դրամ` 18,84 - 20.05%*,
  ԱՄՆ դոլար`15,70 - 16.54%*
  Եվրո`14,10 - 14.25%*,

- Լիզինգի ժամկետ՝ 3- 60 ամիս
- Միանվագ միջնորդավճար՝ 0,8% -1,5% /ներառյալ՝ ԱԱՀ/ պայմանագրի գումարի նկատմամբ
- Պարտադիր տարեկան ապահովագրություն՝ 0,4% (նվազ. 3000 ՀՀ դրամ) - 1,5%, (առաջին տարվա համար՝ գույքի ամբողջ արժեքի, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ տարի՝ լիզինգի պայմանագրի մնացորդի նկատմամբ)
- Մեկ կամ երկու երաշխավոր (առանց եկամուտը հաստատող տեղեկանքի)
- Մարումները կատարվում են ամսական հավասարաչափ վճարումներով. հնարավոր է մարումների՝ նաև սեզոնային տարբերակը**

 

Բացառիկ առաջարկին կարող եք ծանոթանալ՝ սեղմելով հետևյալ հղման վրա՝ 

http://www.acbaleasing.am/specialoffer_subsidy.html

 

 

Առավելություններ

- Լիզինգի հաստատում՝ մինչ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում
- Զեղչեր և նախատեսվող ակցիաներ՝ մատակարարներից
- Պարզեցված փաստաթղթերի փաթեթ
- Հայտի ուսումնասիրման և սպասարկման վճարի բացակայություն
- Գրավի բացակայություն
- Լիզինգի տրամադրում ՀՀ ամբողջ տարածքում


ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍՍԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ՝

https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=agricultural

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է։

 


Լիզինգառուի կողմից պարտականությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տույժ (համաձայն գործող Սակագների), որոնց չվճարումը հետագայում կարող է հանգեցնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՓԲԸ-ի կողմից հայցադիմումի ներկայացում դատարան՝ գույքի հետ վերադարձի և անձնական գույքերի, երաշխավորներին պատկանող գույքերի բռնագանձման պահանջով:

 

* Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ լիզինգի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա լիզինգը՝ տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ.

 

**Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և լիզինգի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում չկատարված գումարային պարտավորությունների նկատմամբ կհաշվարկվի տույժ՝ օրական 0.13%-ի չափով և հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, ինչպես նաև, համաձայն լիզինգի պայմանագրի, Վարձակալը պարտավոր է լիզինգի առարկան վերադարձնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ին: Միևնույն ժամանակ «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ն իրավունք ունի պահանջել լիզինգի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարում:

Տույժերի հետ կապված ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել այստեղ.

 • 01.ՔԱՅԼ

 • 02.ՔԱՅԼ

 • 03.ՔԱՅԼ

Լիզինգի հայտ

ԼՐԱՑՐԵՔ ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԴԱՇՏԵՐԸ

ԼԻԶԻՆԳԻ ԱՌԱՐԿԱ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՐԺԵՔԸ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՊԱՇՏՈՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

Էլ. փոստ

Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՎԱՐՏԵԼ
Շնորհակալություն
Ձեր հայտն հաջողությամբ ուղարկված է։ Մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:
Լրացնել նոր հայտ

Լավագույն

առաջարկներ

ԱԳՐՈՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ

Կարտոֆիլահան մինիտրակտորի

Մոտոբլոկ
Մոտոբլոկ Կարտոֆիլահան մինիտրակտորի

սկսած՝

  3,400  

֏/ամիս

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ԱԳՐՈՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ

Սրսկիչ Parlayan 600 L Turbo Atomizer

Հրաշք Այգի
Հրաշք Այգի Սրսկիչ Parlayan 600 L Turbo Atomizer

սկսած՝

  60,500  

֏/ամիս

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ԱԳՐՈՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ

Սրսկիչ Parlayan 800 L Mounted Type Field Sprayer

Հրաշք Այգի
Հրաշք Այգի Սրսկիչ Parlayan 800 L Mounted Type Field Sprayer

սկսած՝

  17,200  

֏/ամիս

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 20.05.2022

Հետադարձ զանգի պատվեր

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵԶ ԴԻՄԵԼ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ
Շնորհակալություն, Ձեր դիմումն հաջողությամբ ուղարկվեց: 10-20 րոպեների ընթացքում մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: