Ավտոմեքենա

ԱՆՀԱՏՆԵՐԻՆ

Ավտոմեքենա

ԷՔՍՊՐԵՍ ԱՎՏՈԼԻԶԻՆԳ

  • Ըստ լիզինգի առարկայի
  • Ըստ բյուջեի

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ

ԱՐԺԵՔ

սկսած 4000000 ֏մինչև 20000000 ֏

ՄՈԴԵԼ

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

֏
սկսած 20%մինչև 99%

ԺԱՄԿԵՏ

սկսած 3 ամսիցմինչև 60 ամիս

֏

֏

ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐ

Ընտրել մոդելը և մակնիշը

* Վերջնական գինը հաշվարված է ամենացածր տոկոսագումարով, որը հնարավոր է ենթարկվի փոփոխության: Հաշվիչը հիմք չէ, որ ձեզ կտրամադրեն վարկ:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

- Դիմում-հայտ

- Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
- Եկամուտը հաստատող փաստաթուղթ,
- Մատակարարի կողմից տրամադրվող փոխանցման հաշիվ
- Երաշխավոր(ներ)ի անձնագիր(եր) և սոցիալական քարտ(եր) կամ նույնականացման քարտ(եր) 
- Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի

ԼԻԶԻՆԳԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- Արժույթ՝ ՀՀ դրամ
- Կանխավճար՝ 20% - 70% գույքի արժեքից
- Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 11,9%- 14,9%*

- Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 20,06% - 33,03%**
- Լիզինգի ժամկետ՝ 3- 60 ամիս
- Միանվագ միջնորդավճար՝ 1 % պայմանագրի գումարից /ներառյալ ԱԱՀ/
- Պարտադիր տարեկան ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն՝ 2,5% - 2.75%, (առաջին տարվա համար՝ գույքի ամբողջ արժեքի, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ տարի՝ լիզինգի պայմանագրի մնացորդի նկատմամբ)
- Մեկ կամ երկու երաշխավոր (առանց եկամուտը հաստատող տեղեկանքի) 
- Մարումները կատարվում են ամսական հավասարաչափ վճարումներով***

 

Էքսպրես ավտոլիզինգի պայմաններում նշված տարեկան անվանական տոկոսադրույքի միջակայքից շատ ավելի ցածր տոկոսադրույք կարող է առաջադրվել հաճախորդին՝ կախված ավտոմեքենայի մակնիշից և, հետևաբար, նշված մակնիշի մատակարարի հետ մշակված ակցիաների պայմաններից. նմանօրինակ բացառիկ առաջարկներին կարող եք ծանոթանալ՝ սեղմելով հետևյալ հղումների վրա՝ 

http://www.acbaleasing.am/specialoffer_mersedes_calculateandpurchase20.html

http://www.acbaleasing.am/specialoffer_mgzsev.html

 

Առավելություններ

- Լիզինգի հաստատում երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում
- Համագործակցություն ավելի քան 60 մատակարար ընկերությունների հետ
- Զեղչեր և նախատեսվող ակցիաներ՝ մատակարարներից
- Պարզեցված փաստաթղթերի փաթեթ
- Հայտի ուսումնասիրման և սպասարկման վճարի բացակայություն
- Գրավի բացակայություն
- Լիզինգի տրամադրում ՀՀ ամբողջ տարածքում


Լիզինգառուի կողմից պարտականությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տույժ (համաձայն գործող Սակագների), որոնց չվճարումը հետագայում կարող է հանգեցնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՓԲԸ-ի կողմից հայցադիմումի ներկայացում դատարան՝ գույքի հետ վերադարձի և անձնական գույքերի, երաշխավորներին պատկանող գույքերի բռնագանձման պահանջով:


* Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ լիզինգի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա լիզինգը՝ տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ.

**ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: 

***Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և լիզինգի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում չկատարված գումարային պարտավորությունների նկատմամբ կհաշվարկվի տույժ՝ օրական 0.13%-ի չափով և հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, ինչպես նաև, համաձայն լիզինգի պայմանագրի, Վարձակալը պարտավոր է լիզինգի առարկան վերադարձնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ին: Միևնույն ժամանակ «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ն իրավունք ունի պահանջել լիզինգի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարում:

Տույժերի հետ կապված ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել այստեղ.

 

 

ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ

https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=consumer&credtype=car

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է։

  • 01.ՔԱՅԼ

  • 02.ՔԱՅԼ

  • 03.ՔԱՅԼ

Լիզինգի հայտ

ԼՐԱՑՐԵՔ ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԴԱՇՏԵՐԸ

ԼԻԶԻՆԳԻ ԱՌԱՐԿԱ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԺԱՄԿԵՏ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՊԱՇՏՈՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

Էլ. փոստ

Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՎԱՐՏԵԼ
Շնորհակալություն
Ձեր հայտն հաջողությամբ ուղարկված է։ Մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:
Լրացնել նոր հայտ

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

սկսած 100000 ֏մինչև 50000000 ֏

ԺԱՄԿԵՏ

սկսած 3 ամսիցմինչև 60 ամիս

ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐ

սկսած 10000 ֏մինչև 5000000 ֏

Մեր առաջարկները

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

- Դիմում-հայտ

- Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ
- Եկամուտը հաստատող փաստաթուղթ,
- Մատակարարի կողմից տրամադրվող փոխանցման հաշիվ
- Երաշխավոր(ներ)ի անձնագիր(եր) և սոցիալական քարտ(եր) կամ նույնականացման քարտ(եր) 
- Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի

ԼԻԶԻՆԳԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- Արժույթ՝ ՀՀ դրամ
- Կանխավճար՝ 20% - 70% գույքի արժեքից
- Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 11,9%- 14,9%*

- Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 20,06% - 33,03%**
- Լիզինգի ժամկետ՝ 3- 60 ամիս
- Միանվագ միջնորդավճար՝ 1 % պայմանագրի գումարից /ներառյալ ԱԱՀ/
- Պարտադիր տարեկան ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն՝ 2,5% - 2.75%, (առաջին տարվա համար՝ գույքի ամբողջ արժեքի, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ տարի՝ լիզինգի պայմանագրի մնացորդի նկատմամբ)
- Մեկ կամ երկու երաշխավոր (առանց եկամուտը հաստատող տեղեկանքի) 
- Մարումները կատարվում են ամսական հավասարաչափ վճարումներով***

 

Էքսպրես ավտոլիզինգի պայմաններում նշված տարեկան անվանական տոկոսադրույքի միջակայքից շատ ավելի ցածր տոկոսադրույք կարող է առաջադրվել հաճախորդին՝ կախված ավտոմեքենայի մակնիշից և, հետևաբար, նշված մակնիշի մատակարարի հետ մշակված ակցիաների պայմաններից. նմանօրինակ բացառիկ առաջարկներին կարող եք ծանոթանալ՝ սեղմելով հետևյալ հղումների վրա՝ 

http://www.acbaleasing.am/specialoffer_mersedes_calculateandpurchase20.html

http://www.acbaleasing.am/specialoffer_mgzsev.html

 

Առավելություններ

- Լիզինգի հաստատում երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում
- Համագործակցություն ավելի քան 60 մատակարար ընկերությունների հետ
- Զեղչեր և նախատեսվող ակցիաներ՝ մատակարարներից
- Պարզեցված փաստաթղթերի փաթեթ
- Հայտի ուսումնասիրման և սպասարկման վճարի բացակայություն
- Գրավի բացակայություն
- Լիզինգի տրամադրում ՀՀ ամբողջ տարածքում


Լիզինգառուի կողմից պարտականությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տույժ (համաձայն գործող Սակագների), որոնց չվճարումը հետագայում կարող է հանգեցնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՓԲԸ-ի կողմից հայցադիմումի ներկայացում դատարան՝ գույքի հետ վերադարձի և անձնական գույքերի, երաշխավորներին պատկանող գույքերի բռնագանձման պահանջով:


* Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ լիզինգի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա լիզինգը՝ տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ.

**ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: 

***Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և լիզինգի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում չկատարված գումարային պարտավորությունների նկատմամբ կհաշվարկվի տույժ՝ օրական 0.13%-ի չափով և հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, ինչպես նաև, համաձայն լիզինգի պայմանագրի, Վարձակալը պարտավոր է լիզինգի առարկան վերադարձնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ին: Միևնույն ժամանակ «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ն իրավունք ունի պահանջել լիզինգի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարում:

Տույժերի հետ կապված ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել այստեղ.

 

 

ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ

https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=consumer&credtype=car

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է։

  • 01.ՔԱՅԼ

  • 02.ՔԱՅԼ

  • 03.ՔԱՅԼ

Լիզինգի հայտ

ԼՐԱՑՐԵՔ ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԴԱՇՏԵՐԸ

ԼԻԶԻՆԳԻ ԱՌԱՐԿԱ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՐԺԵՔԸ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՊԱՇՏՈՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

Էլ. փոստ

Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՎԱՐՏԵԼ
Շնորհակալություն
Ձեր հայտն հաջողությամբ ուղարկված է։ Մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:
Լրացնել նոր հայտ

Լավագույն

առաջարկներ

ԱՆՀԱՏՆԵՐԻՆ

Volkswagen Amarok

սկսած՝

  0  

֏/ամիս

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ԱՆՀԱՏՆԵՐԻՆ

Mazda 6

սկսած՝

  0  

֏/ամիս

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ԱՆՀԱՏՆԵՐԻՆ

X-Trail

Nissan
Nissan X-Trail

սկսած՝

  0  

֏/ամիս

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ԱՆՀԱՏՆԵՐԻՆ

Sentra

Nissan
Nissan Sentra

սկսած՝

  0  

֏/ամիս

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ԱՆՀԱՏՆԵՐԻՆ

Kicks

Nissan
Nissan Kicks

սկսած՝

  0  

֏/ամիս

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ԱՆՀԱՏՆԵՐԻՆ

Duster MT

Renault
Renault Duster MT

սկսած՝

  0  

֏/ամիս

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 12.05.2020

Հետադարձ զանգի պատվեր

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵԶ ԴԻՄԵԼ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ
Շնորհակալություն, Ձեր դիմումն հաջողությամբ ուղարկվեց: 10-20 րոպեների ընթացքում մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: