Անշարժ գույք

ՓՄՁ և ԽՈՇՈՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ

Անշարժ գույք

 • Ըստ լիզինգի առարկայի
 • Ըստ բյուջեի

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ

ԱՐԺԵՔ

սկսած 100000 ֏մինչև 50000000 ֏

ՄՈԴԵԼ

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

֏
սկսած 20%մինչև 99%

ԺԱՄԿԵՏ

սկսած 3 ամսիցմինչև 60 ամիս

֏

֏

ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐ

Ընտրել մոդելը և մակնիշը

* Վերջնական գինը հաշվարված է ամենացածր տոկոսագումարով, որը հնարավոր է ենթարկվի փոփոխության: Հաշվիչը հիմք չէ, որ ձեզ կտրամադրեն վարկ:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

- Դիմում-հայտ (Ձեր կողմից ներկայացված վարկային դիմումների քանակը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի, մասնավորապես, ՖԱՅԿՈ սքոր գնահատականի վրա)։

- Տնօրենի, բաժնետերերի անձնագրեր և սոցիալական քարտեր կամ նույնականացման քարտեր 
- Կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթեր
- Մատակարարի կողմից տրամադրվող փոխանցման հաշիվ
- Երաշխավոր(ներ)ի անձնագիր(եր) և սոցիալական քարտ(եր) կամ նույնականացման քարտ(եր)
- Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի

Ով կարող է դիմել

 • Իրավաբանական անձինք
 • Անհատ ձեռնարկատերեր

Պայմաններ

 •  Արժույթ՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
 •  Կանխավճար՝ 20%-70%՝ հաշված գույքի արժեքից
 •  Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝

             ՀՀ դրամ` 11.9%-13.9%*
             ԱՄՆ դոլար` 8%-12.9%*
             Եվրո`7.9%-9.9%*

 •  Լիզինգի ժամկետ՝ 6 -120 ամիս
 •  Միանվագ միջնորդավճար՝ 0.5% - 1% /ներառյալ՝ ԱԱՀ/ պայմանագրի գումարից
 •  Պարտադիր տարեկան ապահովագրություն՝ 0,2% - 0.4% (առաջին տարվա համար՝ գույքի ամբողջ արժեքից, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ տարի՝ լիզինգի պայմանագրի մնացորդից) 
 •  Մեկ կամ երկու երաշխավոր (առանց եկամուտը հաստատող տեղեկանքի)
 •  Մարումները կատարվում են ամսական հավասարաչափ վճարումներով**Նշենք, որ կարող ենք առաջարկել նաև 50 % և ավելի կանխավճարով լիզինգ՝ հետևյալ պայմաններով՝

 •  Արժույթ՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
 •  Կանխավճար՝ 50% և ավել ՝ հաշված գույքի արժեքից
 •  Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝

             ՀՀ դրամ` 11.9%-13.9%*
             ԱՄՆ դոլար` 8%-12.9%*
             Եվրո`7.9%-9.9%*

 •  Լիզինգի ժամկետ՝ 6 -120 ամիս
 •  Միանվագ միջնորդավճար՝ 0.5% - 1% /ներառյալ՝ ԱԱՀ/ պայմանագրի գումարից
 •  Պարտադիր տարեկան ապահովագրություն՝ 0,2% - 0.4% (առաջին տարվա համար՝ գույքի ամբողջ արժեքից, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ տարի՝ լիզինգի պայմանագրի մնացորդից) 
 •  Մեկ կամ երկու երաշխավոր (առանց եկամուտը հաստատող տեղեկանքի)
 •  Մարումները կատարվում են ամսական հավասարաչափ վճարումներով**

 

Առավելություններ

      - Հայտի ուսումնասիրման և սպասարկման վճարի բացակայություն
      - Գրավի բացակայություն
      - Լիզինգի տրամադրում ՀՀ ամբողջ տարածքում
      - Լիզինգի առարկաների ընտրություն ինչպես ՀՀ-ից, այնպես էլ արտերկրից
      

Հաշվապահական և հարկային առավելություններ

     - Գույքի արժեքի մեջ մտնող ԱԱՀ-ի հաշվանցման հնարավորություն 
     - Ամորտիզացիայի հնարավորություն՝ պայմանագրի գործողության ընթացքում
     - Տոկոսագումարների ամենամսյա ծախսագրում

 

Լիզինգառուի կողմից պարտականությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տույժ (համաձայն գործող Սակագների), որոնց չվճարումը հետագայում կարող է հանգեցնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՓԲԸ-ի կողմից հայցադիմումի ներկայացում դատարան՝ գույքի հետ վերադարձի և անձնական գույքերի, երաշխավորներին պատկանող գույքերի բռնագանձման պահանջով:


* Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ լիզինգի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա լիզինգը՝ տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ.

 

**Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և լիզինգի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում չկատարված գումարային պարտավորությունների նկատմամբ կհաշվարկվի տույժ՝ օրական 0.13%-ի չափով և հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, ինչպես նաև, համաձայն լիզինգի պայմանագրի, Վարձակալը պարտավոր է լիզինգի առարկան վերադարձնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ին: Միևնույն ժամանակ «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ն իրավունք ունի պահանջել լիզինգի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարում:

Տույժերի հետ կապված ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել այստեղ.

       

 • 01.ՔԱՅԼ

 • 02.ՔԱՅԼ

 • 03.ՔԱՅԼ

Լիզինգի հայտ

ԼՐԱՑՐԵՔ ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԴԱՇՏԵՐԸ

ԼԻԶԻՆԳԻ ԱՌԱՐԿԱ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԺԱՄԿԵՏ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՊԱՇՏՈՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

Էլ. փոստ

Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՎԱՐՏԵԼ
Շնորհակալություն
Ձեր հայտն հաջողությամբ ուղարկված է։ Մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:
Լրացնել նոր հայտ

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

սկսած 100000 ֏մինչև 50000000 ֏

ԺԱՄԿԵՏ

սկսած 3 ամսիցմինչև 60 ամիս

ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐ

սկսած 10000 ֏մինչև 5000000 ֏

Մեր առաջարկները

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

- Դիմում-հայտ (Ձեր կողմից ներկայացված վարկային դիմումների քանակը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի, մասնավորապես, ՖԱՅԿՈ սքոր գնահատականի վրա)։

- Տնօրենի, բաժնետերերի անձնագրեր և սոցիալական քարտեր կամ նույնականացման քարտեր 
- Կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթեր
- Մատակարարի կողմից տրամադրվող փոխանցման հաշիվ
- Երաշխավոր(ներ)ի անձնագիր(եր) և սոցիալական քարտ(եր) կամ նույնականացման քարտ(եր)
- Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ պահանջի

Ով կարող է դիմել

 • Իրավաբանական անձինք
 • Անհատ ձեռնարկատերեր

Պայմաններ

 •  Արժույթ՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
 •  Կանխավճար՝ 20%-70%՝ հաշված գույքի արժեքից
 •  Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝

             ՀՀ դրամ` 11.9%-13.9%*
             ԱՄՆ դոլար` 8%-12.9%*
             Եվրո`7.9%-9.9%*

 •  Լիզինգի ժամկետ՝ 6 -120 ամիս
 •  Միանվագ միջնորդավճար՝ 0.5% - 1% /ներառյալ՝ ԱԱՀ/ պայմանագրի գումարից
 •  Պարտադիր տարեկան ապահովագրություն՝ 0,2% - 0.4% (առաջին տարվա համար՝ գույքի ամբողջ արժեքից, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ տարի՝ լիզինգի պայմանագրի մնացորդից) 
 •  Մեկ կամ երկու երաշխավոր (առանց եկամուտը հաստատող տեղեկանքի)
 •  Մարումները կատարվում են ամսական հավասարաչափ վճարումներով**Նշենք, որ կարող ենք առաջարկել նաև 50 % և ավելի կանխավճարով լիզինգ՝ հետևյալ պայմաններով՝

 •  Արժույթ՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
 •  Կանխավճար՝ 50% և ավել ՝ հաշված գույքի արժեքից
 •  Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝

             ՀՀ դրամ` 11.9%-13.9%*
             ԱՄՆ դոլար` 8%-12.9%*
             Եվրո`7.9%-9.9%*

 •  Լիզինգի ժամկետ՝ 6 -120 ամիս
 •  Միանվագ միջնորդավճար՝ 0.5% - 1% /ներառյալ՝ ԱԱՀ/ պայմանագրի գումարից
 •  Պարտադիր տարեկան ապահովագրություն՝ 0,2% - 0.4% (առաջին տարվա համար՝ գույքի ամբողջ արժեքից, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ տարի՝ լիզինգի պայմանագրի մնացորդից) 
 •  Մեկ կամ երկու երաշխավոր (առանց եկամուտը հաստատող տեղեկանքի)
 •  Մարումները կատարվում են ամսական հավասարաչափ վճարումներով**

 

Առավելություններ

      - Հայտի ուսումնասիրման և սպասարկման վճարի բացակայություն
      - Գրավի բացակայություն
      - Լիզինգի տրամադրում ՀՀ ամբողջ տարածքում
      - Լիզինգի առարկաների ընտրություն ինչպես ՀՀ-ից, այնպես էլ արտերկրից
      

Հաշվապահական և հարկային առավելություններ

     - Գույքի արժեքի մեջ մտնող ԱԱՀ-ի հաշվանցման հնարավորություն 
     - Ամորտիզացիայի հնարավորություն՝ պայմանագրի գործողության ընթացքում
     - Տոկոսագումարների ամենամսյա ծախսագրում

 

Լիզինգառուի կողմից պարտականությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է տույժ (համաձայն գործող Սակագների), որոնց չվճարումը հետագայում կարող է հանգեցնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՓԲԸ-ի կողմից հայցադիմումի ներկայացում դատարան՝ գույքի հետ վերադարձի և անձնական գույքերի, երաշխավորներին պատկանող գույքերի բռնագանձման պահանջով:


* Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ լիզինգի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա լիզինգը՝ տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ.

 

**Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և լիզինգի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում չկատարված գումարային պարտավորությունների նկատմամբ կհաշվարկվի տույժ՝ օրական 0.13%-ի չափով և հաճախորդի մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում, ինչպես նաև, համաձայն լիզինգի պայմանագրի, Վարձակալը պարտավոր է լիզինգի առարկան վերադարձնել «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ին: Միևնույն ժամանակ «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ն իրավունք ունի պահանջել լիզինգի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարում:

Տույժերի հետ կապված ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել այստեղ.

       

 • 01.ՔԱՅԼ

 • 02.ՔԱՅԼ

 • 03.ՔԱՅԼ

Լիզինգի հայտ

ԼՐԱՑՐԵՔ ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԴԱՇՏԵՐԸ

ԼԻԶԻՆԳԻ ԱՌԱՐԿԱ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՐԺԵՔԸ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԿԱՆԽԱՎՃԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՊԱՇՏՈՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ԾՆՆԴՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

Էլ. փոստ

Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՎԱՐՏԵԼ
Շնորհակալություն
Ձեր հայտն հաջողությամբ ուղարկված է։ Մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:
Լրացնել նոր հայտ

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 20.05.2022

Հետադարձ զանգի պատվեր

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵԶ ԴԻՄԵԼ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ
Շնորհակալություն, Ձեր դիմումն հաջողությամբ ուղարկվեց: 10-20 րոպեների ընթացքում մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: