Ներքին իրավական փաստաթղթեր

«ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲ ընկերությունում գործող ներքին իրավական ակտեր

 

 1.  «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Կանոնադրություն

 2.  «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Գործունեության կանոնակարգ

 3.  «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Հիմնական միջոցների լիզինգի կանոնակարգ

 4.  «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Հաշվային քաղաքականության վերաբերյալ կանոնակարգ

 5.  «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Ակտիվների դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կանոնակարգ

 6.  «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի և միջազգային սանկցիաների պահպանման մասին կանոնակարգ

 7.  «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Իրացվելիության, ակտիվների և պասիվների կառավարման քաղաքականություն

 8.  «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Մոնիտորինգների իրականացման ընթացակարգ

9.   «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Հաճախորդների բողոքների քննարկման ընթացակարգ

10. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ  բողոքների հաշվառման, պահպանման և գրանցման ուղեցույց

11. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ  կարծիքների, առաջարկությունների, դիտողությունների և ոչ գույքային պահանջ պարունակող բողոքների վերլուծության և քննարկման ընթացակարգ

12. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական համակարգի կառավարման քաղաքականություն

13. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ ԱՆշարժ գույքի ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) կանոնակարգ

14. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Խնդրահարույց լիզինգների կառավարման ընթացակարգ

15. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ 50 % և ավելի կանխավճարով լիզինգի տրամադրման ընթացակարգ

16. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ էքսպրես ավտոլիզինգի տրամադրման ընթացակարգ

17. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Սակագներ

18. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Վարվելակերպի և ներքին կարգապահության կանոնակարգ

19. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Գնումների իրականացման կանոնակարգ

20. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Խորհրդի նիստերի անցկացման կանոնակարգ

21. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և անցկացման կանոնակարգ

22. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Հանձնաժողովների գործունեության ընթացակարգ

23. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Գույքերի ապահովագրության ընթացակարգ

24. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Սպառողական լիզինգների տրամադրման ընթացակարգ

25. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Հաճախորդների վարկունակության գնահատման և ռիսկերի կոմիտեի իրականացման կանոնակարգ

26. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Լիզինգի պորտֆելի վերլուծության ընթացակարգ

27. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Գույքերի գրանցման և հաշվառման ընթացակարգ

28. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ ԱՔՌԱ Վարկային Բյուրոյից հարցում կատարելու և Վարկային Բյուրոյին տվյալների տրամադրման ընթացակարգ

29. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Մասնագիտական եզրակացությունների տրամադրման ընթացակարգ

30. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Իրավաբանական բաժնի կանոնակարգ

31. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման և ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման ընթացակարգ

32. ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԽՄԲԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

33. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Երաշխավորների հետ գործարար վարվելակերպի կանոններ

34. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Վերստուգողի և ներքին աուդիտորի կանոնակարգ

35. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Ներքին իրավական ակտերի մասին կարգ

36. «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ Արագամաշ առարկաների հաշվառման ընթացակարգ

 

 

Գրանցման վկայական            ՀՎՀՀ          Կանոնադրություն              Լիցենզիա


ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 29.07.2020

Հետադարձ զանգի պատվեր

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵԶ ԴԻՄԵԼ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ
Շնորհակալություն, Ձեր դիմումն հաջողությամբ ուղարկվեց: 10-20 րոպեների ընթացքում մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: