Վիճակագրություն

Վիճակագրություն

  • 2018 թվական
  • 2017 թվական
  • 2016 թվական
  • 2015 թվական
  • 2014 թվական
  • 2013 թվական
  • I եռամսյակ
  • II եռամսյակ
  • III եռամսյակ
  • IV եռամսյակ

Պորտֆելն ըստ տնտեսության ճյուղերի
4.74%
Գյուղատնտեսություն
20.58%
Արդյունաբերություն
16.42%
Շինարարություն
20.03%
Առևտուր
5.14%
Տրանսպորտ և կապ
10.06%
Ծառայություններ
7.58%
Առողջապահություն
0%
Ֆինանսական հատված
2.87%
Տնտեսության այլ ճյուղեր
12.58%
Սպառողական
Գույքերն ըստ տեսակների
0.84%
Անշարժ գույք
4.78%
Ավտոբուսներ
8.24%
Բեռնատար մեքենաներ
11.32%
Անձնական ավտոմեքենաներ
2.99%
Գյուղ. տրակտորներ և սարքավորումներ
0%
Հասարակական աշխատանքների համար նախատեսված սարքավորումներ
3.09%
Տպագրական սարքավորումներ
19.45%
Ձեռնարկությունների համար նախատեսված ավտոմեքենաներ
17.36%
Շին. և հանքարդյունաբերական տեխնիկա
9.3%
Մեքենաշինություն
0.75%
Առևտրային սարքավորումներ
6.71%
Բժշկական սարքավորումներ
0.15%
Բնական գազի սարքավորումներ
4.6%
ՀԷԿ սարքավորումներ
0.42%
Տաքացնող և սառեցնող համակարգեր
1.8%
Տաքացնող և սառեցնող համակարգեր
5.9%
Արևային համակարգեր
0.75%
Ինֆորմացիոն և մեդիա սարքավորումներ
3.35%
Այլ սարքավորումներ և համալրող սարքեր
0%12.5%25%37.5%50%62.5%75%87.5%100%
Պորտֆելն ըստ մարզերի և Երևանի մասնաճյուղերի
48.58%
ԱԳԲԱ Լիզինգի գլխամասային գրասենյակ
24.07%
Երևանի մասնաճյուղեր
3.62%
Արմավիր
5.24%
Արարատ
2.65%
Արագածոտն
1.84%
Գեղարքունիք
1.21%
Տավուշ
1.47%
Սյունիք
0.76%
Լոռի
2.88%
Շիրակ
7.24%
Կոտայք
0.44%
Վայոց Ձոր

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 16.01.2019

Հետադարձ զանգի պատվեր

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵԶ ԴԻՄԵԼ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

Պարտադիր լրացման դաշտ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Պարտադիր լրացման դաշտ
Շնորհակալություն, Ձեր դիմումն հաջողությամբ ուղարկվեց: 10-20 րոպեների ընթացքում մեր մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ: